ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านปุยคำ

111 หมู่14

ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

111 หมู่14

ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00